top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Betreffende diensten en leveringen van Het kintsugi atelier.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met betrekking tot een workshop/ cursus/dienst/product die je met Het kintsugi atelier afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een dienst/workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft diensten/ cursussen en workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door betaling van de desbetreffende cursus/ workshop per factuur of online via de site www.hetkintsugiatelier.nl.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Het kintsugi atelier behoudt zich het recht om indien nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving en betaling is de inschrijving definitief.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Annulering door de workshop deelnemer van de overeenkomst ter zake een workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor de geplande workshop. Eventueel verzetten naar een andere datum is wel mogelijk. Als dat niet mogelijk is zal 25% van het totaal bedrag in rekening gebracht worden.
3.2 Bij annulering binnen één week voor de workshop zal 50% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. 
3.3 Annulering door de workshop deelnemer van de workshop na aanvang van de workshop is niet mogelijk.
3.4 Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige en aantoonbare annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met Het kintsugi atelier bepaald.
3.5 Mocht de workshop deelnemer niet kunnen komen, dan mag deze ook zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging van de workshopdeelnemer is overdraagbaar, maar graag via mail aanmelden.

4. Annulering/verplaatsing door Het kintsugi atelier
4.1 Het kintsugi atelier is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang bericht.
4.2 Het kintsugi atelier is gerechtigd tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen.
4.3 Het kintsugi atelier is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer is verzekerd van een plek voor de cursus/workshop na betaling van het volledige bedrag.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met Annemarie via het contactformulier en ik zal mijn uiterste best doen om je daarbij van dienst te zijn.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Het kintsugi atelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Het kintsugi atelier is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8. Repair atelier:

Het laten repareren van een item via het repair atelier is volledig op eigen risico.

Het kintsugi atelier is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade aan het product of klachten omtrent het resultaat.

De dienst zal in ieder voorkomend geval op voorhand volgens de afgesproken prijs betaald moeten worden en er is geen recht op restitutie bij klachten. 

8.1 Eventuele verzendkosten zijn voor de opdrachtgever.  

9: Overig
9.1 Het kintsugi atelier behoudt altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voorwaarden aangepast  op 08-09-2023

bottom of page